Webbplatsens villkor

Välkommen till Anytime Fitness webbsida AF Sweden AB (”Anytime Fitness” eller ”oss”). Anytime Fitness kan stolt meddela att webbsidan är lokaliserad på anytimefitness.se och (t.ex. www.anytimefitness.se; blog.anytimefitness.se) (”webbsidorna) tillgänglig för din användning och fördel. Genom att använda webbplatserna accepterar du att vara bunden av användarvillkoren som anges nedan. Användning av webbsidorna är helt frivilligt. Om du inte godkänner användarvillkoren och Integritetspolicy, så måste du omedelbar logga ut från webbsidorna och ej använda dem.

Dessa Användarvillkor gäller för din tillgång till och användning av webbsidan och ändrar inte på något sätt villkoren för något annat avtal som du kan ha med Anytime Fitness, om inte annat anges av Anytime Fitness. Om du bryter mot någon av dessa villkor upphör ditt tillstånd att använda webbsidorna automatiskt och du måste omedelbart avbryta användningen av webbsidorna.

Samling av besökarinformation på denna webbplats

All information som samlas på webbsidorna styrs av vår Integritetspolicy, om inget annat anges. För att få tillgång till och använda vissa tjänster som är tillgängliga via webbsidorna, kan det krävas att du ska registrera dig hos Anytime Fitness genom en inloggning/registreringssida och du måste godkänna att du följer ytterligare applicerar villkor det innehåller.

Upphovsrätt

Allt innehåll, programvara och teknik som ingår i webbplatserna eller används i driften av webbplatser som är ägda av oss eller licensierad till oss och egendom till Anytime Fitness eller dess innehåll, programvara och teknikleverantörer och är skyddad av USA och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen (som innebär samling, arrangemang och montering) av allt innehåll på webbplatserna är den exklusiva egendomen till Anytime Fitness, LLC eller oss och skyddas av internationella upphovsrättslagar.  Anytime Fitness ger dig tillstånd att visa och använda innehåll, programvara och teknik som är tillgänglig för dig på webbplatser i samband med din egen personliga, icke-kommersiella användning av webbsidan. All annan användning, inklusive reproduktion, modifikation, distribution, överföring, publicering, visning, eller prestanda av innehållet, mjukvaran och teknologin på webbplatserna är strikt förbjudet.

Varumärken

Varumärkena, servicemärkena, handeln, och "se och känna" ("varumärkena") som används och visas på webbsidorna är registrerade och oregistrerade varumärken av Anytime Fitness, LLC och andra. Inget på webbsidorna ska tolkas som att ge någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatserna utan föregående skriftligt tillstånd från varumärkesinnehavaren. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på webbplatserna kan vara varumärkena till respektive ägare.

Andra immateriella rättigheter

Alla andra immateriella rättigheter som är relaterade till innehållet, programvaran och tekniken som ingår i webbsidorna, eller som används i webbsidorna, inklusive, men inte begränsat till, patent, affärshemligheter, handelsförbindelse, reklamrättigheter, karaktärsrättigheter, titlar och konstnärliga och moraliska rättigheter ägs av Anytime Fitness eller licensierad egendom. All användning av dessa rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd från Anytime Fitness är strängt förbjudet.

Precision

Informationen på webbsidorna kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utlämnanden i förhållande till tjänster, prissättning, platser, beskrivningar, information och andra frågor. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utlämnanden och ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande. Om Anytime Fitness upptäcker pris fel kommer det att korrigeras i Anytime Fitness system, och det korrigerade priset kommer att gälla för din beställning.

Inskränkning i garantin

WEBBPLATSEN OCH ALLA INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBSIDORNA TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR, MED DEFEKTER" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BASIS UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT, STATUTORISK ELLER ANNAN. 
ANYTIME FITNESS INKLUDERAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AV AVDELNING, INTRÄDE OCH IMPLICERADE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, EGENHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, NÖDVÄNDIG KVALITET, BÄRIGHET AV INFORMATIONSINNEHÅLLET OCH NÅGRA GARANTIER FRÅN NÅGON KURS AV FÖRHANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL.

ANYTIME FITNESS REPRESENTERAR EJ ATT WEBBSIDORNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR FRITT FRÅN FEL, VIRUS, BUGGAR, ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

ANYTIME FITNESS LÄMNAR INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI ATT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBSIDORNA ÄR TILLÄMPLIGA ELLER LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER UTANFÖR USA. INGET I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER I NÅGON MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG BESKRIVNING AV WEBBSIDORNA SKALL INNEHÅLLA EN REPRESENTATION ELLER GARANTI MED SÄRSKILDA VILLKOR.

DU BEKRÄFTAR, GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBSIDORNA, ATT SÅDAN ANVÄNDNING SKER PÅ DIN EGEN RISK.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL VARKEN ANYTIME FITNESS ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS, FRANCHISETAGARE ELLER AGENTER ANSVARA FÖR DIREKT, INDIREKT, STRAFFBAR, SPECIELL ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM UPPKOMMER ELLER PÅ NÅGOT SÄTT KOPPLAS MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBSIDORNA ELLER TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBSIDORNA, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVARSBEGRÄNSNING ÄVEN OM SÅDANA SKADOR ÄR MÖJLIGA.

Under inga omständigheter ska Anytime Fitness aggregera ansvar som följer av eller är relaterade till din användning av webbsidorna överstiga fem dollar ($ 5,00).

Förbjudna aktiviteter och besökarnas skyldigheter

Som besökare eller användare av sajten ska du inte:

 1. bryta mot gällande lagar eller regler;
 2. ladda upp, posta, använda, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt, inklusive via e-post, (varje "Post") innehåll eller information som är felaktig eller falsk;
 3. Skriva innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, missbrukande, trakasserande, skadligt, förolämpande, vulgärt, obscen, kränkande, invasivt mot andras integritet eller innehåll som annars skulle kunna anses vara invändigt;
 4. imitera eller använda identiteten hos en annan person eller organisation, eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anslutning till en person eller organisation;
 5. engagera sig i någon verksamhet eller manipulera identifierande material för att förvrida ursprunget av innehåll;
 6. Publicera innehåll som är föremål för restriktioner avslöjande;
 7. Posta material, artiklar, information eller innehåll som kränker eller annars bryter mot patent, upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter;
 8. Posta oönskade eller obehörigt reklammaterial, inklusive men inte begränsat till "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av uppmaning;
 9. använda webbsidan för att sprida information eller innehåll, inklusive via e-post, olaga, skadliga, hotande, missbrukande, trakasserande, plågsamma, ärekränkande, vulgär, obskyr, skadlig, invasivt mot andras integritet eller information eller innehåll som annars skulle kunna anses vara invändigt;
 10. Publicera material som innehåller programvirus eller annan korrupt datorkod, filer eller program som försämrar användning av någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 11. störa eller på annat sätt begränsa användningen av webbsidorna av andra användare eller samla in, sammanställa eller lagra personlig information om andra användare av webbsidorna;
 12. störa eller avbryta driften av webbsidorna genom att överbelasta eller överstiga webbsidornas kapacitet eller systemresurserna; användarnamn och lösenord; servrar; eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via webbplatser eller någon tillhörande eller länkade webbsidor;
 13. störa eller avbryta säkerheten för eller på annat sätt skada webbplatser eller systemresurserna konton; användarnamn och lösenord; servrar; eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via webbplatser eller någon tillhörande eller länkade webbsidor; använda någon robot, spindel, annan automatisk apparat eller manuell process för att ”screen scrape” (sv.skärmskrapning), övervaka ”datautvinning” eller kopiera webbsidor på webbplatser eller innehållet däri utan Anytime Fitness uttryckliga och skriftliga tillstånd; eller använda webbsidorna för kommersiella ändamål.

Du godkänner att du är ensam ansvarig för inlägget av innehåll som du gör tillgängligt på eller skickar via sidorna ("användarinnehåll"). Utöver de rättigheter som beviljas Anytime Fitness på andra ställen i dessa användarvillkor, ger du härmed Anytime Fitness oåterkallelig rätt att kopiera och använda användarinnehåll i samband med webbsidorna och för syften relaterade till ditt inlägg av Användarinnehåll. Trots att Anytime Fitness inte har någon skyldighet att undersöka, redigera eller övervaka något av användarinnehållet eller användaruppförande på webbsidorna, reserverar Anytime Fitness sig rätten, och har absolut diskretion, att ta bort, undersöka eller ändra användarinnehållet och att övervaka användaruppförande på webbsidorna när som helst och för vilken användning som helst utan tidigare meddelande. Ditt användarinnehåll kan finnas på webbsidor under en begränsad tidsperiod, som bestäms av Anytime Fitness gottfinnande. Du är ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior och ersätta något av ditt användarinnehåll till din kostnad och utlägg.

Genom användarinnehållet till webbsidorna anger du och garanterar att (a) användarinnehållet är icke-konfidentiellt inte omfattas av restriktioner för offentliggörande enligt gällande lagar och andra författningar om privatlivsskydd, (b) du har alla nödvändiga rättigheter att lägga in användarinnehållet på webbsidor och att ge rättigheterna till Anytime Fitness du beviljar i dessa användarvillkor (c) Användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande eller skadligt på något sätt; (d) användarinnehållet och din användning och posten i samband med webbsidorna, inte kommer att bryta mot dessa användarvillkor eller någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell stadga, förordning eller lag.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Anytime Fitness och dess efterträdare och tilldelar skadeslösa från och mot och avseende alla tredje parts anspråk, krav, förluster, kostnader, utgifter, skyldigheter, skulder, skador, återvinning och brister, inklusive ränta, påföljder och rimliga advokatkostnader som Anytime Fitness ådrar sig eller lider som avser din användning av webbsidorna, din underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor, eller ditt brott mot någon av dina synpunkter eller garantier enligt dessa användarvillkor.

Länkar till andra webbsidor

Webbsidorna kan innehålla länkar till andra webbsidor. Dessutom kan andra webbsidor innehålla länkar till webbplatserna. Anytime Fitness granskar eller övervakar inte webbsidorna som är kopplade till webbplatser och Anytime Fitness är inte ansvarig för innehållet eller regler på andra webbsidor. Varje länk som är etablerad av Anytime Fitness utgör inte något godkännande av de andra webbplatserna eller skapar en relation mellan Anytime Fitness och operatörerna på andra webbsidor. Anytime Fitness frånsäger sig allt ansvar med avseende på din användning av någon annan webbplats, och du släpper Anytime Fitness från ansvar relaterat till din användning av länkar till en annan webbsida eller din användning av någon annan webbsida. Där webbsidorna innehåller en länk till en annan webbsida som ägs och / eller drivs av Anytime Fitness, kan sådan användning av webbsidan omfattas av olika och ytterligare villkor Integritetspolicy.

Ändringar i användarvillkor

Anytime Fitness kan ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Eventuella användningar av de webbsidor som följer efter det datum som ändras till dessa användarvillkor eller Integritetspolicy publiceras på sidorna ska utgöra din acceptans av alla sådana ändringar. Du accepterar uttryckligen att Anytime Fitness ej har någon skyldighet att meddela dig ändringar, och du avstår härmed från den rätt du må ha att mottaga meddelanden om ändringar av dessa användarvillkor eller Integritetspolicy.

Fortsatt drift, tillgänglighet och underhåll av denna webbsida

Anytime Fitness kan modifiera, ändra, stänga av, radera eller avsluta driften av webbsidorna eller tillhandahållandes av tjänster utan att meddela och Anytime Fitness reserverar sig rätten att vägra tjänster till någon när som helst, med eller utan anledning.

Ditt konto

Om du är registrerad användare på någon av webbsidorna är du ansvarig för att du håller konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du godkänner att du tar ansvar för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto eller lösenord. Anytime Fitness förbehåller sig rätten, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, att vägra eller begränsa tillgång eller tjänster, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll.

Betalning

Du godkänner Anytime Fitness och den betalningsleverantör som kan delta i att debitera ditt kreditkort, eller att debitera eller bearbeta betalning via något annat erbjudet medel för alla produkter eller tjänster du köper genom din användning av webbsidorna. Du representerar och garanterar att du är den enda som betalar i samband med webbsidorna och du ska ansvara för all användning av ditt kreditkort, betalkort eller andra betalningsmedel som används i eller under ditt namn.  Om inget annat anges, är de belopp som betalas till Anytime Fitness inte återbetalningsbara.

Fitness Club ägare, anställda, tränare eller annan uppdragstagare

DETTA AVSNITT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER ENDAST OM DU ÄR EN ANYTIME FITNESS® KLUBBÄGARE, MEDARBETARE, YRKESUTÖVARE ELLER ANNAN KONTRAKTÖR, SOM ÄVEN HAR TILLGÅNG TILL ANDRA ANVÄNDARES DATA. Du kan använda din förmåga för att komma åt data som gäller för andra personer (”medlemsdata”) och använda medlemsdata som lämnas till dig, enbart för att tillhandahålla bistånd till den andra personen i den personens användning av webbsidor eller ANYTIME FITNESS® Club Faciliteter eller tjänster. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att medlemsdata utsätts eller avslöjas för andra. Du får inte avslöja någon medlemsinformation till någon annan person utan föregående samtycke från Anytime Fitness. Du bekräftar att om någon medlemsinformation i din besittning eller kontroll utsätts eller avslöjas utan auktoritet, oavsett om det är ditt fel eller inte, kan Anytime Fitness vara skyldig att meddela sådan exponering för de drabbade medlemmarna och till brottsbekämpande myndigheter. Du kommer att anses ansvarig för förluster som Anytime Fitness lider av eller av en medlem som orsakas av dina försumliga, avsiktliga eller skadliga handlingar angående brott mot dina skyldigheter i denna paragraf.

Allmänna bestämmelser

Svenska har använts för förberedelserna av dessa användarvillkor, och svenska skall vara det styrande språket med respekt för användarvillkoren och dess tolkning.

Eventuella fel i Anytime Fitness för att verkställa någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte tolkas som ett upphävande av någon bestämmelse eller rätten att verkställa samma.

Dessa användarvillkor skall vara lagenliga enligt Sverige utan att ge effekt till några principer eller konflikter inom lagen. I syfte att lösa konflikter som hänför sig till eller härrör från dessa användarvillkor eller som uppstår på grund av någon annan tvist eller anspråk i samband med Anytime Fitness, samtycker du oåterkalleligt och ovillkorligen till att överlämna domstolarnas exklusiva behörighet i Sverige (”Sverige domstolar”).

Om någon del av dessa användarvillkor konstateras vara ogiltig, skall sådana innehav inte innebära att övriga bestämmelser i dessa användarvillkor anses ogiltigt.

Användning av webbsidorna är obehörig i någon jurisdiktion som inte ger full effekt på alla bestämmelser i dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning denna paragraf och garantibeskrivning och ansvarsfrihet ovan. Användning av webbsidorna är obehörig i någon jurisdiktion där all eller någon del av sajten kan bryta mot lagliga krav och du inte godkänner tillgång till webbsidorna i någon sådan jurisdiktion. Webbsidorna är inte avsedda för användning av personer som ligger i jurisdiktioner som har datasekretess-begränsningar större än de befintliga i USA.

Du är ansvarig för att du följer gällande lagar.

Föreläggande

Alla frågor, kommentarer, förslag och liknande material eller information som du skickar till Anytime Fitness eller en tredjepartsleverantör för Webbsidorna, via ett inlägg eller på annat sätt (kollektivt "Inlämningar") ska bli Anytime Fitness egendom. Och du överlåter härmed, säljer och tilldelar Anytime Fitness all din rätt, titel och intresse för och till sådana inlämningar, inklusive men inte begränsat till allt relaterat patent, upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Anytime Fitness har ingen skyldighet av något slag för att behålla sekretess med avseende på sådana inlämningar. Anytime Fitness kan när som helst fritt använda dem för vilket syfte som helst utan att meddela dig eller ta emot ditt samtycke och utan begränsning eller ersättning.

Kontakt

För frågor eller kommentarer relaterade till webbsidorna eller dessa användarvillkor, vänligen maila oss på info@anytimefitness.se.